תקנון תוכנית ליווי "חופשייה משחלות פוליציסטיות"

תוכנית הליווי "חופשייה משחלות פוליציסטיות" בהפעלתה של מירי לאב משלבת דרכי טיפול משלימות, ליווי מקצועי והדרכה בקרב מטופלות הסובלות מבעיית שחלות פוליציסטיות.

ההצטרפות לתוכנית כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ("תקנון"/"הסכם"), אשר נועד לפרט את ההתקשרות הכספית בין הצדדים ואת מנגנון הטיפול. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוחה לבין מירי לאב.

תשלום עבור השתתפות בתוכנית יהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן.

הוסכם בין הצדדים כי מירי לאב תעניק את השירותים הבאים:

 • הבנה יסודית ומעמיקה לגבי גוף המטופלת והמניעים לשחלות פוליציסטיות. זאת על מנת להבין ולנתח את שורש הבעיה.
 • ניתוח והבנה בדבר תזונה נכונה במצב של שחלות פוליציסטיות (שומנים, פחמימות, פירות, ירקות וכיוב')
 • הדרכה בדבר מצב דלקתי בגוף, הימנעות ממנו ודרכי טיפול בתזונה ובתוספי תזונה.
 • הדרכה בדבר חיזוק המיקרוביום בגוף המטופלת במטרה להגיע לאיזון הורמונלי.
 • המלצה על תוכנית פעילות גופנית מותאמת לשחלות פוליציסטיות.
 • מתן דגשים והנחיות סביב הווסת – הסדרת המחזור, פוריות, גיל המעבר ואמצעי מניעה.
 • טיפול בתסמינים אופייניים – אתגרי משקל, אקנה, שיעור יתר, נשירת שיער, חרדות ודכאונות, סכרת, אנדומטריוזיס ומחלות אוטואימוניות.
 • מתן כלים מעשיים להצלחה ולהתמדה שמטרתם להפוך לדרך חיים.
 • מתן 7 ספרי מתכונים מלאים שילוו את המטופלת לאורך כל התוכנית ומעבר בצירוף 6 תפריטים מוכנים.
 • מתן המלצות ספציפיות לבדיקות דם מעמיקות וניתוח תוצאות הבדיקות שלא על פי רפואה קונבנציונאלית, אלא בגישה של רפואה משלימה.
 • מתן הנחיות ודגשים תזונתיים אישיים.
 • מתן הנחיות ספציפיות לתוספי תזונה אישיים לקידום תהליך שיקום השחלות.

הצהרות הלקוחה:

 • מובן לי כי מדובר בטיפול משלים שאינו בגדר טיפול רפואי קונבנציונאלי.
 • מירי לאב תארה בפני בקווים כלליים את התוצאה הצפויה, אך מובן שאינה יכולה לצפות באופן מדויק את התוצאה הסופית ואינה מתחייבת לתוצאות המיוחלות.
 • הוסבר לי כי התוצאה תלויה בתגובת הגוף באופן אינדיבידואלי והיא עלולה להיות לא לשביעות רצוני.
 • הוסבר לי כי את התוצאה הסופית של הטיפול הטבעי שאעבור ניתן יהיה להעריך רק 4 חודשים ממועד תחילתו.

      תוצאות הטיפול

אני מצהירה ומאשרת בזאת כי הוסברו לי התוצאות האפשריות הקשורות לתהליך הטבעי אותו אעבור.

הוסבר לי כי עלי לידע את מירי לאב לגבי כל בעיה רפואית ו/או שינוי לרעה במצבי האישי.

עלי לדווח גם על טיפולים תרופתיים, הומאופטיים, משלימים ואחרים בהם אני משתמשת, מלבד אלו שהומלצו על ידי מירי לאב.

ידוע לי כי עלי לדווח למירי לאב אם טופלתי בעבר או שאני מטופלת בהווה בכל טיפול נפשי פסיכולוגי או פסיכיאטרי, שיחות, תרופות או טיפול באשפוז. ידוע לי כי הסתרה מלאה או חלקית של מידע רלוונטי  הקשור אלי יחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

עלות הטיפול

הוסבר לי כי בתמורה לעבודה של מירי לאב אני מתחייבת להעביר את מלוא התשלום עד שבוע ימים לפני תחילת תוכנית הטיפול. לא תתאפשר כניסה לאתר האינטרנט ו/או צפייה בסרטי הדרכה ו/או קבלת ספרים וחוברות ללא הסדרת תשלום מראש.

אני מתחייבת בהסכמתי לתקנון זה לא לבטל הוראת תשלום/התחייבות/המחאה שנתתי למירי לאב גם במקרה שאהיה מעוניינת לדחות או לבטל את הטיפול שקיבלתי, או במקרה שתוצאות הטיפול לא יהיו לשביעות רצוני.

אני מתחייבת לשאת בכל ההוצאות שיגרמו באופן ישיר או עקיף מאי כיבוד של אמצעי התשלום שלי או ביטולם על ידי או על ידי גורם אחר גם אם ביטול התשלום אירע שלא באשמתי ולא ביוזמתי.

קבלת החזר מקופות החולים וחברות הביטוח

הוסבר לי כי אין למירי לאב כל אחריות ו/או מחויבות להחזר עלויות מהגוף המבטח אותי. החזר עלות  יועבר ללקוחה בהתאם למדיניות ההחזר של הגורם המבטח האישי שלה (דוגמא: קופת חולים או חברת ביטוח). פניה לקבלת החזר תעשה ישירות על ידי ובאחריותי וכי מירי לאב לא תטפל בקבלת ההחזר ואין באפשרותה להתחייב מראש לגבי קבלת החזר כלשהו.

ביטול ההליך

הוסבר לי כי במידה ואחליט לבטל את השתתפותי בתוכנית ו/או להפסיק ההתקשרות עם מירי לאב לאחר חתימה על הסכם זה עלי להודיע זאת טלפונית ובכתב לטלפון נייד מספר 050-2140187 באופן מיידי. 

הוסבר לי כי אם אודיע על ביטול תוך לא יאוחר משבוע ימים לאחר תחילת ההתקשרות, יוחזר לי התשלום תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה וזאת לאחר הפחתה של 550 ש"ח (דמי טיפול ורישום).

הוסבר לי כי אם אבטל את ההתקשרות לאחר שבוע ימים מיום תחילתה, לא תושב העלות הכספית ששולמה ויהא עלי לשלם את מלוא התשלום אשר התחייבתי.

בדיקות רפואיות ובדיקות דם

מובן לי כי הבדיקות הרפואיות ובדיקות הדם שיומלצו לי יבוצעו דרך קופת החולים או באופן פרטי על חשבוני בלבד.

רכישת תרופות

מובן לי שרכישה של תוספי תזונה, מזונות נדרשים וכל מוצר נדרש אחר לפי הנחיותיה של מירי לאב תבוצע על חשבוני למעט החוברות והספרים האינטרנטיים שאקבל ממירי לאב במסגרת התקשרות זו. 

הוסבר לי כי התרשלות מצידי בנטילה של תוספי התזונה ו/או המזונות הנדרשים ו/או הפעילות הגופנית הנדרשת בהתאם להוראותיה של מירי לאב, עלולה לפגוע בהצלחת התהליך והתוצאות הרצויות.

חובת הופעה למעקב של הלקוחה

הוסבר לי כי המעקב והמפגשים האינטרנטיים שביני לבין מירי לאב הם חיוניים לקבלה של תוצאה טובה. היעדר שיתוף פעולה מצד הלקוחה יחשב כהפרה של הסכם זה.

היעדר טיפול רפואי וסיכויי הצלחה

הוסבר לי כי אין למירי לאב הכשרה רפואית קונבנציונלית וכי שירותיה ניתנים על בסיס הרפואה המשלימה וניסיונה בלבד.

אין מדובר ביעוץ ו/או טיפול רפואי כלל וכלל.

הוסבר לי כי מירי לאב אינה מתחייבת לתוצאות המיוחלות על ידי וכי אין שום הבטחה להצלחת התהליך שאעבור עם מירי לאב. לא תועלנה על ידי הלקוחה טענות בדבר הבטחה ו/או מצג שווא לכאורה ו/או תוצאה שהובטחה לכאורה וכי הסכם זה גובר על כל מצג ו/או כל דבר שנאמר קודם לחתימת הסכם זה, לרבות היעדר הסתמכות על אתר האינטרנט ו/או דף הנחיתה המוצג על ידי מירי לאב.

ידוע לי כי אם אסבול מבעיה רפואית דחופה הדורשת טיפול מיידי עלי לפנות באופן מיידי לרופא המטפל ו/או מוסד רפואי מוסמך לצורך מתן מענה לטיפול בבעיה הרפואית.

מדיניות בעניין שימוש בפרטים אישיים ובתכתובות של הלקוחה

הובהר ללקוחה כי הכתובת אותה מסרה תשמש לשליחת דואר בנושאים הקשורים להסכם זה. הובהר ללקוחה כי כתובת זו חשובה למסירת עדכונים, הוראות ואזהרות במידת הצורך.

הלקוחה מעניקה את הסכמתה לכך שמירי לאב ו/או מי מטעמה ישלחו ללקוחה, בכתובת שנמסרה על ידה, כל דבר דואר שהוא.

הובהר ללקוחה שיתכן ויעשה שימוש שיווקי בהודעות שכתבה ו/או חלק מהודעה שכתבה (סיפורי הצלחה). פרטיות הלקוחה חשובה לנו עד מאוד והפרסום יהיה כמובן באנונימיות מוחלטת. במידה והלקוחה אינה מעוניינת בפרסום הודעתה היא רשאית לעדכן אותנו על כך מראש. 

היעדר אפשרות להעברת המידע

הלקוחה מסכימה ומצהירה, כי המידע שיוענק לה על ידי מירי לאב אינו ניתן להעברה לשום אדם אחר והוא נמסר לשימושה האישי של הלקוחה בלבד.

כל החוברות ו/או הספרים ו/או המתכונים ו/או הרצאות אינטרנטיות הינם רכושה הבלעדי של מירי לאב והיא בעלת זכויות היוצרים עליהם. היה ויתגלה שהלקוחה העבירה את המידע שקיבלה לאדם שאינו מורשה לקבלו, הלקוחה מתחייבת לשאת בכל הנזקים שיגרמו למירי לאב לרבות, הוצאותיה המשפטיות הנלוות.

 שונות

על היחסים בין הצדדים יחולו הוראות הסכם זה בלבד, הממצה את כל ההסדרים שבין הצדדים, ואין בילתו.

כל שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב. שום ויתור, אי-מימוש בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדים או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, ואת מלוא המשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא סייג את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.

בהסכמתי לתקנון זה הנני מאשרת את כל תנאיו ככתבם וכלשונם ולא תועלה על ידי שום טענה בעניין זה לרבות, טענות בדבר היעדר חתימה כדין. 

תפריט נגישות